Mededelingen

Sinterklaas-drive.                                             
Op 30 november wordt een Sinterklaas drive gehouden. De uitslag telt niet mee voor de competitie. Na afloop krijgt iedereen een leuke prijs mee naar huis.

Theo Toorenburgbokaal.
Op 28 december wordt gespeeld om de Theo Toorenburgbokaal. De uitslag telt mee voor de kompetitie. De winnaars van beide lijnen krijgen voor een jaar de beker mee naar huis.

Promotie en degradatie.
De regeling voor promotie en degradatie zal voor aanvang van de competitie worden gepubliceerd

Bridge-koffers.
De bridgeclub heeft twee koffers aangeschaft om thuis te kunnen bridgen. De koffers bevatten 24 voor geschudde spellen en vier biedboxen. Waarom is het spelen van een “koffertje” leuker dan gewoon bridgen met kennissen?  Door je score te vergelijken met andere spelers, die ook de spellen uit het koffertje spelen, blijkt dat je dan toch nog goed te hebben gescoord. De scores worden namelijk met elkaar vergeleken. De kosten van het gebruiken van een koffertje bedragen € 3,00,  te voldoen bij het ophalen.
Het koffertje kan opgehaald worden bij Ans Versluis, Zuidertuin 5 in Ursem. Tel.:06-53848536

Contributie seizoen 2024/2025
Tijdens de algemene ledenvergadering op 23 november 2023 is besloten de contributie met ingang van het seizoen 2024/2025 te verhogen met € 20 naar € 75,00 per jaar.