Hartelijk welkom op de website van Bridgeclub Ursem, de club waar zowel de ervaren, als de minder ervaren bridger zich thuis voelt.

Speelseizoen.
Het speelseizoen begint op de eerste donderdag van de maand september en eindigt op de laatste donderdag in de maand april.

Clubavond.
Op donderdagavond wordt vanaf 19.30 uur gespeeld in de zaal van muziekvereniging Ursem, Noorddijkerweg 66A te Ursem (entree naast de brandweerkazerne. Vanaf 19.15 uur worden de loopbriefjes uitgedeeld. Natuurlijk kun je zowel voor, tijdens of na de competitie een drankje bestellen. De resultaten van  de avond worden verwerkt in het programma Bridge-It. De persoonlijke uitslagen worden dezelfde avond uitgeprint en ook per email verzonden.

Contributie.
De contributie bedraagt € 55,00 p.p. per jaar. De penningmeester verzoekt je de contributie te voldoen voor 15 oktober op rekening NL41RABO0325239444 t.n.v. Bridgeclub Ursem.

Op-en aanmerkingen en vragen over deze website kun je kwijt bij ons mailadres info@bridgeursem.nl

 

Privacyverklaring