Welkom

Hartelijk welkom op de website van Bridgeclub Ursem,
de club waar zowel de ervaren, als de minder ervaren bridger zich thuis voelt.

Speelseizoen.
Het speelseizoen begint op de eerste donderdag van de maand september en eindigt op de laatste donderdag in de maand april.

Clubavond.
Op donderdagavond wordt vanaf 19.45 uur gespeeld in het clubgebouw van muziekvereniging Ursem (achter de brandweerkazerne. Vanaf 19.30 uur worden de loopbriefjes uitgedeeld.

Natuurlijk kun je zowel voor, tijdens of na de competitie een drankje bestellen.

De resultaten van  de avond worden verwerkt in het programma Bridge-mate. De persoonlijke uitslagen worden dezelfde avond uitgeprint en ook per email verzonden

Contributie.

De contributie bedraagt € 55,00 p.p. per jaar behoudens andere besluiten op de    komende ledenvergadering. De penningmeester verzoekt je de contributie te voldoen  voor 15 oktober op rekening NL41RABO0325239444 t.n.v.  Bridgeclub Ursem.